A goal without a method is nonsense!

Uw cijfers zijn een commerciële en strategische tool! Door gebrek aan kennis, kunde of interesse wordt er vaak te weinig aandacht aan besteed. De cijfers geven nochtans de operationele realiteit van uw onderneming weer. Een inzicht die onontbeerlijk is voor het dagelijks bestuur en het bepalen van de te volgen strategie.

Smartfigures steunt ondernemers om de brug te maken tussen hun financiële cijfers en het beleid om zo betere resultaten te kunnen neerzetten.

Wist u dat meer dan 65% van de KMO’s die falen, dit doen door ontoereikende skills in dit domein!

Dankzij de uitgebreide ervaringen op commercieel, strategisch en financieel vlak, beschikt Smartfigures over alle troeven om u hierin bij te staan!

Naast onze expertise waken we er ook over om steeds de eigenheid van uw organisatie te respecteren en stelt Smartfigures ‘empathie en pragmatiek’ resoluut voorop.

We passen steeds dezelfde methodiek toe.

Intake

Ieder advies begint met een grondig gesprek. Wij zitten graag samen om beter te begrijpen hoe we u kunnen helpen om uw business efficiënter en meer resultaatgericht te managen. Dit geheel vrijblijvend!

Analyse

Een gedetailleerd financieel rapport en analyse van uw processen geven de operationele realiteit van uw onderneming weer.  Deze analyse zal helpen stappen te zetten naar meer controle en betere resultaten.

Implementatie

Rekening houdend met de eigenheid van uw organisatie, de vooropgestelde strategie en doelen zullen wij u helpen deze noodzakelijke stappen te zetten naar betere resultaten. Samen met u zullen we de KPI’s bepalen die voor uw organisatie relevant zijn.

Toekomst

Doordat we meerdere jaren vooruit kijken en plannen brengen we de toekomst naar het heden. Dit stelt ons in staat om de correcte strategische beslissingen te nemen of de huidige strategie aan te passen. Door correcte assumpties voorop te stellen maken we een leidraad voor de toekomst.